การใช้งาน

FHT reducers ใช้กันอย่างแพร่หลายในชนิดต่างๆของเขตข้อมูลเครื่องส่งข้อมูลส่วนประกอบเป็นที่นิยมเนื่องจากมีเสถียรภาพสูงเชื่อถือได้และความปลอดภัย reducers มีการติดตั้ง backstop แนบสำหรับประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูงและชีวิตที่มีประโยชน์อย่างมาก