cycloid gearbox

FHT พัฒนาและผลิตกล่องเกียร์แบบ cycloidal เพื่อปัดเศษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในเทคโนโลยีของไดรฟ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติและหุ่นยนต์กล่องเกียร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความแม่นยำสูงนี้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการความแข็งความสามารถและประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากช่วงมาตรฐานที่ขยายอย่างต่อเนื่องกล่องเกียร์ความแม่นยำแบบ cycloidal เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้เมื่อมีการร้องขอ

การประยุกต์ใช้กล่องเกียร์ Cycloidal: เครื่องสร้างดัชนี, เครื่องมือเครื่องจักร, โรเลตตำแหน่งเกอร์, ไดรฟ์เสาอากาศ, แกนของหุ่นยนต์, ระบบแพนและเอียง, เครื่องมือเปลี่ยนเครื่องมือ