กรณีความร่วมมือ

FHT reducers ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกชนิดของอุปกรณ์ส่งเราร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงมากเช่น Samsung ปืนใหญ่ LG Midea ฯลฯ

กรณี

case2